Geschiedenis

De geschiedenis van Filter Service is vooral die van een uitzonderlijke familiontwikkeling. Toen het bedrijf in 1969 de naam Filter Service kreeg, gingen de heer en mevrouw von Schwartzenberg   een dubbele uitdaging aan: luisteren naar hun klanten en snel inspelen op hun specifieke behoeften aan analytisch en technisch filtreerpapier . Al in 1972 werd het productengamma uitgebreid: testpapier (voor pH en specifieke testen) en vervolgens chromatografie.

Dit verkoopprogramma werd in de daaropvolgende jaren steeds verder uitgebreid .

Het woord SERVICE was voor hen altijd al van het grootste belang zelfs van primordiaal belang. Het is in deze geest dat het personeel werd opgeleid, waarbij de nadruk werd gelegd op de beschikbaarheid voor de klant en op de flexibiliteit.

De aldus tot stand gekome  relaties, het harde  werk van allen, ondersteund en aangemoedigd door de heer en mevrouw von Schwartzenberg, hebben bijgedragen aan een groeiende klantenkring, wat heeft geleid  tot een aanzienlijke uitbreiding van het bedrijf.

Het“ sneeuwbaleffect“was in volle gang. Dankzij het dynamisme en de creatieve geest van de heer von Schwartzenberg, hierin gesteund door zijn echtgenote en hun twee zonen, die sinds 1987 bij hun ouders in het bedrijf zijn gekomen, was een constante aanpassing mogelijk. Het symbool van deze will tot slagen is ongetwijfelt, in 1987, de uitvoering en realisatie van het  gebouw waarin zowel de kantoren als de magazijnen werden ondergebracht. Vanaf dat ogenblik werd het verkoopteam versterkt om– en dat was absoluut prioritair – een onberispelijke klantenservice te garanderern zowel wat producten als productinformatie betreft.

Om deze doelstellingen  te behouden, werden alle nodige middelen ingezet, en wird er ge├»nvesteerd in hoogtechnologische apperatuur.

Mijlpalen in de evolutie van het bedrijf

  • 04.03.1969: Oprichting van Filter Service
  • 13.12.1971: Oprichting van een BVBA
  • 31.12.1984: Omvorming tot NV
  • 01.05.1987: Installatie in de nieuwe gebouwen
  • 01.04.1989: Indiensttreding van de eerste twee externe medewerkers
  • December 2000: Uitbreiding van de magazijnen
  • Januari 2007: Aankoop van het aangrenzend gebouw - extra opslagruimte
  • Eind 2016 : uitbreiding van de logistieke pand