Wettelijke vermeldingen

FILTER SERVICE S.A
Handelsstrasse, 16
B - 4700 EUPEN
Telefon: +32 087 / 59 51 70
Telefax: +32 087 / 59 51 79
E-Mail: info@filterservice.be
Internet: www.filterservice.be

RCE: 39893
R.P.M 0411.886.447
ONSS: 010/903176-69

Beheerders : Georg von Schwartzenberg, Ralph von Schwartzenberg, Hega Management

Juridische vorm : Naamloze vennootschap
Verantwoordelijke uitgever : Hega Management
Webmaster : DEMETEC GmbH Belgiƫ

Het gebruik, kopiƫren, vertalen, aanpassen, wijziging en verspreiding van deze website geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, is verboden, behalve na voorafgaand schriftelijk akkoord van de persoon die verantwoordelijk is voor deze website.
Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechterlijke vervolgingen. De schending van deze verplichtingen stelt de overtreder en alle verantwoordelijke personen bloot aan de strafrechterlijke en burgerlijke straffen die voorzien zijn door de wet.
Ondanks de grote zorg die besteed werd aan het ontwerp en het actueel houden van deze website, kan Filter Service de juistheid van de weergegeven informatie niet garanderen en wijst ze elke aansprakelijkheid af voor de inhoud van de website en het gebruik ervan.

De verantwoordelijke persoon van Filterservice.be behoudt zich het recht voor alle maatregelen te nemen die hij gepast acht om te verhinderen of een eind te stellen aan haar auteursrechten, zonder dat hij aansprakelijk kan worden gesteld wegens die maatregelen.
Deze website bevat hyperlinks naar websites die beheerd worden door derden. Deze hyperlinks zijn enkel bedoeld voor uw gemak. Filter Service oefent geen enkele controle uit op de voornoemde websites en neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voor de inhoud of de goede werking ervan. Filter Service kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van die andere websites.
Elk geschil met betrekking tot de website van Filter Service.be zal uitsluitend geregeld worden door het Belgische recht. Bij geschillen zullen uitsluitend de rechtbanken en hoven van Eupen bevoegd zij.

Onze verkoopsvoorwaarden

Gelieve het document te downloaden: Onze verkoopsvoorwaarden